فرم ثبت آنلاین مسابقات ریتد

1- برای ثبت مسابقات ریتد هیات شطرنج مرکز استان باید حداقل 10 روز زودتر فرم آنلاین را به فدراسیون شطرنج ارسال نماید.
2- برای ثبت مسابقات ریتد همراه با نورم باید حداقل از یک ماه قبل فرم تکمیل شده به فدراسیون شطرنج ارسال شود.
3- اسم مسابقات باید فقط منحصر به همان مسابقه باشد و با سایر مسابقات متفاوت باشد.

4- بازیکنانی که آی دی فیده ندارند حتما باید تاریخ دقیق تولدشان به میلادی گرفته شود و در فایل سوئیس منیجر در قسمت تاریخ تولد درج گردد. 

6037991899903003 شماره کارت به نام کمک‌های مردمی فدراسیون شطرنج

حساب شماره 0105759838007 بنام فدراسیون شطرنج نزد شعبه پیام انقلاب اسلامی بانک ملی 


فرم ثبت آنلاین مسابقات

فرم ارسال فایل مسابقات

فرم مسابقات رجیستر شده ریتد

فرم تصحیح مشخصات در فیده


 

ادامه خبر
-7