فرم ثبت نام دوره تخصصی فدراسیون شطرنج 19 و 20 خرداد

فرم ثبت نام دوره تخصصی فدراسیون شطرنج 19 و 20 خرداد

فرم را با دقت پر کنید.