فرم آنلاین پرداخت هزینه مسابقات ریتد فدراسیون و ثبت در فیده

پرداخت و ثبت فرم برای مسابقات سریع و برق آسا (۵۰۰۰۰ تومان)


پرداخت و ثبت فرم برای مسابقات استاندارد (۳۵۰۰۰۰ تومان)


قابل توجه هیات های استانی : ۱۵ روز زودتر مسابقات را ثبت کنید.

برای مسابقاتی که هزینه استاندارد آن کمتر از ۳۵۰ هزار تومان می گردد بستانکار و اگر بیشتر شود بدهکار می شوید. 

هزینه مسابقات دوره ای استاندارد مبلغ ثابت ۳۵۰۰۰۰ تومان می باشد.

هزینه مسابقات استاندارد سوئیسی به ازای هر بازیکن ۵۰۰۰ تومان است. 

برای پرداخت با فیش حساب شماره 0105759838007 بنام فدراسیون شطرنج نزد شعبه پیام انقلاب اسلامی بانک ملی

ادامه خبر