آیین نامه مسابقات قهرمانی زیر 20 سال کشور

u20boys98.pdf [275.96 کیلوبایت] (تعداد دانلود : 1395)
مشاهده آنلاین فایل : u20boys98.pdf
  آیین نامه پسران

u20girls98.pdf [275.15 کیلوبایت] (تعداد دانلود : 549)
مشاهده آنلاین فایل : u20girls98.pdf
آیین نامه دختران

ادامه خبر

آیین نامه مسابقات فجر - 16 بهمن 1397آیین نامه فارسی fajrcup-farsi1397.pdf [678.06 کیلوبایت] (تعداد دانلود : 214)
مشاهده آنلاین فایل : fajrcup-farsi1397.pdf
آیین نامه انگلیسی 27thfajrcup2019.pdf [727.81 کیلوبایت] (تعداد دانلود : 51)
مشاهده آنلاین فایل : 27thfajrcup2019.pdf
شرایط اسکان eskan-fajr.pdf [1.13 مگابایت] (تعداد دانلود : 401)
مشاهده آنلاین فایل : eskan-fajr.pdf
ادامه خبر

آیین نامه مسابقات رده های سنی کشور


boys.pdf [787.82 کیلوبایت] (تعداد دانلود : 510)
مشاهده آنلاین فایل : boys.pdf
girls.pdf [911.97 کیلوبایت] (تعداد دانلود : 399)
مشاهده آنلاین فایل : girls.pdf
u8boys.pdf [664.01 کیلوبایت] (تعداد دانلود : 217)
مشاهده آنلاین فایل : u8boys.pdf
ادامه خبر