بازیکنان ثبت نامی در مسابقات فجر فدراسیون شطرنج - در صورتی که مشکلی وجود دارد به 09123681837 پیامک دهید