ثبت نام در مسابقات آنلاین ماهانه فدراسیون شطرنج

ثبت نام در مسابقات آنلاین ماهانه فدراسیون شطرنج

فرم را فقط یکبار پر کنید
6037991899903003 شماره کارت به نام کمک‌های مردمی فدراسیون شطرنج
برای شرکت در مسابقه، قبل از پر نمودن فرم، ورودیه را واریز کنید و رسید آن را آپلود نمایید
لطفا وقت بذارید و اطلاعات را دقیق پر کنید