مسابقات فجر فدراسیون شطرنج - 16 تا 22 بهمن 1397

مسابقات فجر فدراسیون شطرنج - 16 تا 22 بهمن 1397

لطفا فرم زیر را با دقت پر کنید. موارد ستاره دار حتما باید پر شوند