فرم آنلاین پرداخت هزینه مسابقات ریتد فدراسیون و ثبت در فیده

پرداخت و ثبت فرم برای مسابقات سریع و برق آسا (۵۰۰۰۰ تومان)


پرداخت و ثبت فرم برای مسابقات استاندارد (۳۵۰۰۰۰ تومان)


قابل توجه هیات های استانی : ۱۵ روز زودتر مسابقات را ثبت کنید.

برای مسابقاتی که هزینه استاندارد آن کمتر از ۳۵۰ هزار تومان می گردد بستانکار و اگر بیشتر شود بدهکار می شوید. 

ادامه خبر